BiSL lees meer

Door competitie, stimuleer je samenwerking en laat je medewerkers zien dat je samen meer bereikt. Tegelijkertijd laat je medewerkers ervaren wat nodig is om een verandering door te voeren en weerstand te verminderen.

BiSL (Business Information Services Library) is een procesraamwerk voor functioneel beheer en informatiemanagement. BiSL wordt ondersteund door een groeiend aantal best-practices. Met de publicatie van een boek en het onderbrengen van het beheer in een stichting zijn de eerste stappen gezet om BiSL deel uit te laten maken van het openbaar domein en te komen tot een standaard voor functioneel beheer en informatiemanagement.

BiSL Hotelgame
BiSL is een veel gebruikte frameworks voor functioneel beheer en informatiemanagement. Bij deze variant van de Hotelgame ligt de focus op het bijbrengen van ‘harde’ competenties of te wel kennis. Het gaat om bijleren, om aanvullingen op een theoretisch concept. Die kennis maak je dankzij een spel tastbaar en praktisch. Uiteraard wordt hier ook aandacht besteed aan de ‘zachte’ competenties.

Deze varianten vragen deelnemers die bekend zijn met de frameworks om de basisprocessen van BiSL toe te passen in de Hotelgame. De spelleider zorgt voor begeleiding en reflectiemomenten om de balans tussen praktijk en theorie te waarborgen. Verkregen inzichten kunnen zodoende ook direct worden toegepast en vergroten het leereffect.

Indien de basiskennis niet bij iedereen aanwezig is, kunnen we optioneel het theoretisch kader van BiSL integreren in de Hotelgame.