ASL versie

Bij de ASL versie van de Hotelgame gaan de deelnemers aan de slag met de processen van het beheer, onderhoud en vernieuwing van informatiesystemen en applicaties.
De theoretische ASL kennis krijgt hierbij handen en voeten en wordt aangevuld door best practices en relevante praktijksituaties.

ASL (Application Services Library) is een procesraamwerk waarbij de processen van beheer, onderhoud en vernieuwing van informatiesystemen en applicaties beschreven worden.

Het is een veel gebruikt framework voor functioneel beheer en informatiemanagement. ASL reikt handvatten aan voor verbetering ervan.

Organisaties die applicatiebeheer verzorgen of ermee te maken hebben, zijn gebaat met de inzet van ASL.

Bij de ASL versie van de Hotelgame ligt de focus op het toepassen van ‘harde’ competenties in een gesimuleerde omgeving. Het gaat om bijleren, om uitbouw van de theoretisch concepten. Die kennis wordt tastbaar en praktisch. Deze versie vraagt deelnemers die bekend zijn met ASL om de basisprocessen ervan toe te passen.

Indien niet alle vereiste basiskennis bij de deelnemers aanwezig is, kan optioneel het theoretisch kader van ASL in het spel worden geïntegreerd.

Door gebruik van best practices en diagnose-instrumenten, zoals zelf-evaluaties, kan men na deze business game pragmatisch aan de slag met het verbeteren van het applicatiebeheer. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de ‘zachte’ competenties. 

Er wordt gezorgd voor een professionele begeleiding en voldoende reflectiemomenten, zodat de balans tussen praktijk en theorie gewaarborgd wordt en het leereffect wordt vergroot. Verkregen inzichten kunnen hierdoor ook direct worden toegepast binnen de werksituatie.

Door het competitie-element in het spel wordt de samenwerking gestimuleerd. Men leert daarbij dat men samen aanzienlijk meer bereikt. Tegelijkertijd ervaren deelnemers wat nodig is voor succesvolle verandering, en hoe weerstanden op weg daar naartoe kunnen worden weggenomen. Bij de ASL versie wordt het teamgevoel versterkt en leren medewerkers elkaar beter kennen en waarderen.

Voor meer informatie over de ASL versie en de inzet ervan, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.