BiSL versie

Bij de BiSL versie van de Hotelgame doen deelnemers snel unieke ervaring op met de processen en de implementatie van BiSL binnen organisaties.

Een goed functionerende informatie- en communicatietechnologie is essentieel bij moderne bedrijfsvoering. ICT is daarmee een strategisch instrument geworden.

Het meest kritieke punt is de aansluiting van ICT op de bedrijfsprocessen. Juist deze aansluiting, waar functioneel beheerders en informatiemanagers eindverantwoordelijk voor zijn, is vaak niet optimaal.

BiSL slaat een brug tussen ICT en bedrijfsprocessen, en tussen functioneel beheerders en informatiemanagers. Het BiSL-procesmodel geeft inzicht in alle hoofdprocessen binnen organisaties, de relaties tussen de processen en de informatievoorziening daarbij.

BiSL biedt dus aanknopingspunten voor procesverbetering, onder meer via best practices. Het verschaft een uniform begrippenkader en een vertrekpunt voor de inrichting van bedrijfsprocessen.

Bij de BiSL versie van de Hotelgame staat de ‘harde’ proceskennis van functioneel beheer en informatiemanagement centraal. Maar ook ‘zachte’ aspecten van de communicatie die daarmee verband houden komen aan de orde. 

In deze versie van de Hotelgame worden de BiSL processen tastbaar en leren de deelnemers BiSL kennis effectief toe te passen binnen hun afdeling en organisatie.

Voor meer informatie over de BiSL versie en de inzet ervan, kunt u vrijblijvend  contact met ons opnemen.