Communicatie versie

Bij de Communicatie versie van de Hotelgame staan de ‘zachte’ competenties centraal.
Op een aantrekkelijke en prikkelende manier leren de deelnemers effectiever te communiceren en meer resultaatgericht samen te werken.

Communicatie en samenwerken vormen bij deze algemene versie van de Hotelgame de basisthema’s. Samen werken, onderhandelen, communiceren, verantwoordelijkheid nemen en dragen komen uitgebreid aan bod

De Communicatie versie van de Hotelgame  biedt:

  • een verbreding en verdieping van attitude, kennis en vaardigheden
  • meer inzicht over het belang en de werking van communicatie
  • meer inzicht in de communicatie op diverse lagen binnen organisaties
  • meer inzicht in afdelings-overstijgende thema’s versus eigen belangen
  • resultaatgericht aan oplossingen werken
  • ‘geven en nemen’ bij doelmatige samenwerking
  • gezamenlijk komen tot onderbouwde besluiten

De Hotelgame is ontstaan vanuit de constatering dat veel werkzaamheden uitlopen, mislukken, enz., omdat er niet goed gecommuniceerd en samengewerkt wordt.

De methode van de Hotelgame is gebaseerd op ‘Action Learning’, waarbij ervaringsgericht leren centraal staat. Wanneer men ‘leert door (het zelf) te doen’ beklijft een thema veel beter.

De praktijk wijst ook uit dat theoretische opsommingen alleen geen uitkomst bieden. Door ervaringsgericht leren wordt kennis en ervaring beter aangereikt, en dus ook sneller geborgd binnen organisaties.

Voor meer informatie over de Communicatie versie van de Hotelgame, of de inzet ervan, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.