ITIL versie

Information Technology Infrastructure Library – kortweg ITIL – biedt een referentiekader voor de inrichting van beheerprocessen binnen organisaties. ITIL is geen methode of model. Het is eerder een reeks van best practices en concepten.

Het resultaat van implementatie van ITIL is vergelijkbaar met ISO certificering. Alle relevante onderdelen van ICT en organisatie worden ermee beschreven, in een bepaalde hiërarchie geplaatst en met elkaar in verband gebracht. 

Met behulp van ITIL versie 2 kan het IT beheer optimaal worden ingericht.

Bij ITIL versie 3 staan niet zozeer processen centraal, zoals bij ITIL v2, maar dienstverlening (services). De Service Lifecycle vormt de kern van ITIL v3. 

Voor zowel ITIL v2 als ITIL v3 is een specifieke ITIL versie van de Hotelgame beschikbaar. Deelnemers leren hierbij om middels de ITIL v2/v3 processen knelpunten te benoemen en oplossingen aan te dragen. En bovendien om draagvlak te creëren voor de implementatie van die oplossingen.

ITIL2 versie
Doel van de ITIL v2 versie van de Hotelgame is dat de verkregen kennis succesvol wordt toegepast in een praktijk case. De deelnemers krijgen hierbij tevens inzicht in de persoonlijke kwaliteiten en valkuilen.

ITIL3 versie
Bij de ITIL v3 versie van de Hotelgame ervaren de deelnemers hoe ze met behulp van de ITIL processen de organisatie en de ICT goed kunnen integreren. De Service Lifecycle van ITIL v3 staat hierbij centraal. Er wordt een duidelijk klantgerichte benadering gehanteerd, vanuit een service en end-to-end perspectief.

Zoals bij alle versies van de Hotelgame wordt ook de ITIL versie professioneel begeleid door een gecertificeerde spelleider die voeling heeft met de doelgroep en ITIL praktijk.

Voor meer informatie over de ITIL versies en de inzet ervan, kunt u vrijblijvend  contact met ons opnemen.