Projectmanagement

Bij de Projectmanagement versie van de Hotelgame staat samenwerken centraal.
Op een aantrekkelijke en prikkelende manier passeren realistische situaties de revue die de deelnemers uitdagen.

Projectmanagement in de praktijk vormt bij deze versie van de Hotelgame een van de basisthema’s.
Bekende projectmanagementthema’s komen in de Hotelgame terug eventueel aangevuld met uw eigen leerdoelstellingen.

De Projectmanagement versie van de Hotelgame biedt:

  • een verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden
  • meer inzicht over het belang en de werking van communicatie rond projecten
  • meer inzicht in het belang van een goede projectdoelstellingen en scope
  • meer inzicht in afdelings-overstijgende thema’s
    versus eigen belangen
  • resultaatgericht aan oplossingen werken
  • ‘geven en nemen’ bij doelmatige samenwerking
  • afwegen van projectbelang versus bedrijfsbelang

De Hotelgame is ontstaan vanuit de constatering dat veel projecten uitlopen, mislukken, enz., omdat er niet goed gecommuniceerd en samengewerkt wordt.

De methode van de Hotelgame is gebaseerd op ‘Action Learning’, waarbij ervaringsgericht leren centraal staat. Wanneer men ‘leert door (het zelf) te doen’ beklijft een thema veel beter.

De praktijk wijst ook uit dat theoretische opsommingen alleen geen uitkomst bieden. Door ervaringsgericht leren wordt kennis en ervaring beter aangereikt, en dus ook sneller geborgd binnen organisaties.

Voor meer informatie over de Projectmanagement versie van de Hotelgame, of de inzet ervan, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.