ITIL V3 versie

Door competitie, stimuleer je samenwerking en laat je medewerkers zien dat je samen meer bereikt. Tegelijkertijd laat je medewerkers ervaren wat nodig is om een verandering door te voeren en weerstand te verminderen.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) is een procesraamwerk dat het procesmatig inrichten van een IT-organisatie beschrijft. Met behulp van het ITIL proces kan men IT service management (ook wel IT-beheer genoemd) goed inrichten. ITIL geeft een gedetaillieerde beschrijving van belangrijke best-practises die iedere IT organisatie naar zijn wensen kan gebruiken. Samen vormen deze processen het IT service management.

ITIL V3 Hotelgame
ITIL V3 is een veel gebruikte frameworks voor functioneel beheer en informatiemanagement. Bij deze variant van de Hotelgame ligt de focus op het bijbrengen van ‘harde’ competenties of te wel kennis. Het gaat om bijleren, om aanvullingen op een theoretisch concept. Die kennis maak je dankzij een spel tastbaar en praktisch. Uiteraard wordt hier ook aandacht besteed aan de ‘zachte’ competenties.

Deze varianten vragen deelnemers die bekend zijn met de frameworks om de basisprocessen van ITIL V3 toe te passen in de Hotelgame. De spelleider zorgt voor begeleiding en reflectiemomenten om de balans tussen praktijk en theorie te waarborgen. Verkregen inzichten kunnen zodoende ook direct worden toegepast en vergroten het leereffect.

Indien de basiskennis niet bij iedereen aanwezig is, kunnen we optioneel het theoretisch kader van
ITIL V3 integreren in de Hotelgame.